Kompassövning (2024-03-12) Kompassövning (2024-03-12)