Månad: februari 2011

2011-02-01

Vattenpumpsbyte 2011

Eftersom skvallerstrålen (kylvattnet) var lite klen vid tomgång, togs beslutet att se över vattenpumpen. Den visade sig vara i stort behov av renovering. Impellern hade gått varm och ”vingarna” hade smält. Även själva pumphuset visade tecken på överhettning och plastdelarna hade delvis smält. Utloppet från pumphuset var igensatt av smält gummi. Själva impellern hade ärgat fast på axeln. Den fick skäras loss och under impellern […]