SE-KSG

SE-KSG

SE-KSG

SE-KSG

Luftfartygstyp: PIPER PA-28-181
Tillverkningsnr: 28-7990064
Tillverkningsår: 1979
Max startvikt: 1155 kg
Utrustning: COM1, COM2, NAV1, NAV2, GPS, DME, ILS, VOR, ADF, Autopilot.

SE-KSG är fullt IFR-utrustad med bl a Garmin 430, enligt de nya kraven på immunitet för radiosändare.

I klubbens ägo sedan 1991-07-19