SE-IUF

SE-IUF

SE-IUF

Luftfartygstyp: PIPER PA-28-181
Tillverkningsnr: 2890069
Tillverkningsår: 1988
Max startvikt: 1155 kg
Utrustning: COM1, COM2, NAV1, NAV2, GPS, DME, ILS, VOR, ADF, Autopilo.

SE-IUF är fullt IFR-utrustad med bl a Garmin 430, enligt de nya kraven på immunitet för radiosändare.

I klubbens ägo sedan 1999-06-23