SE-GPN

SE-GPN

Luftfartygstyp: PIPER PA-28-161
Tillverkningsnr: 28-7716051
Tillverkningsår: 1977
Max startvikt: 1055 kg
Utrustning: COM1, COM2, NAV1, NAV2, DME, ILS, VOR, ADF, Autopilot.
Uttag för Intercom även i baksits

I klubbens ägo sedan 1987-05-20