SE-GLU

SE-GLU

Luftfartygstyp: PIPER PA-28-151
Tillverkningsnr: 28-7615031
Tillverkningsår: 1975
Max startvikt: 1055 kg
Utrustning: COM1, COM2, NAV1, NAV2, DME, ILS, VOR, ADF, Autopilot.
* EJ uttag för Intercom i baksits
* Ny motor 160 hk installerad.

I klubbens ägo sedan 1976-03-26