Herr J’s väg till högersitsen

Herr J har påbörjat sin utbildning för att bli flyglärare. Läs om hans spännande väg till högersitsen!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: