2010-05-17

Herr J’s väg till högersitsen

Av Björn

Herr J har påbörjat sin utbildning för att bli flyglärare. Läs om hans spännande väg till högersitsen!