2012-04-13

Inflygning #1 SE-LZG

Av Björn

Äntligen dags för första passet med inflygning på nya SE-LZG (Cessna 172 SP). Nytt fräscht flygplan med G1000 instrumentering. Mötte upp flyglärare M på klubben och gjorde en daglig tillsyn på flygplanet. Den största skillnaden från våra PA28:or när det gäller utsidan är att det är ett högvingat flygplan, och man får således klättra lite för att kolla bränslemängd och avluftningen i tanklocket.

Efter start styrde vi nosen mot Skavsta för att på vägen dit gå igenom de olika systemen. Magring är ju inte något vi historiskt sett gjort speciellt mycket på PA28:orna, men här magras det nästan hela tiden. Vid taxning, vid stig (över 3000 ft) och planflykt vid alla höjder. Reglagen för magring i Cessnan känns betydligt mer användarvänliga och man får dessutom hjälp av G1000 att visa tempen för de olika cylindrarna. Tyvärr är dock givaren på 2ans cylinder u/s så vi kunde inte utnyttja Lean Assist funktionen i G1000.

Norr om Skavsta körde vi lite snabb airwork, och svängarna gick väl sådär. Lite dålig flygtrim bidrog och det faktum att man får lite annorlunda referenser gör att man initialt vill svänga med lite andra vinklar. Det är ju ett högvingat plan så man kan inte se ”innåt” i svängen eftersom vingen skymmer sikten.
Fart och höjdhållning blir även lite annorlunda, man är van från de analoga instrumenten att känna igen vilka vinklar visarna pekar, och detta är något som man hela tiden har med sig i ögonvrån när man övervakar instrumenten. Nu när det blir digitalt och höjd/fart visas som två ”tejper” kräver det ett lite annorlunda tankesätt. Att ställa in en bugg på t.ex. avsedd höjd visar sig vara mycket användbart, betydligt lättare att scanna instrumenten då.

Nåväl det gick hyfsat, och sedan var det dags för tre studsar på Skavsta. Det blev en klafflandning, en klafflös och en bedömningslandning.

På väg hem grävde vi lite djupare i G1000 och autopiloten. Det underlättar otroligt mycket att ha en autopilot som har både kurs- och höjdhållning! M ställde om ett gäng parametrar i G1000 medan jag tittade bort, och sedan gällde det att ”konfronteras” med problemet. ”-Oj, nu blev hela skärmen svart, vad kan vi göra åt det”, och ”Hoppsan, nu när jag skall ställa in QNH så verkar det vara fel enhet!” osv… 😉

M hade även några andra generella procedurer som är tänkvärda och som jag tar med mig i mitt flygande:
* Tänd stroben vid uppställning (eller korsande av bana), och släck efter att ha lämnat banan. (Undviker onödigt bländande)
* Tänd landing light när du får ”cleared to land”, och släck efter start.
* Vid taxning, släck taxilight vid stillastående (t.ex. vid motoruppkörning). (Lättare för omgivningen att avgöra om du avser köra)