2013-03-14

SE-LZG Inflygning #2

Av Björn

Då var andra inflygningspasset fixat för SE-LZG och därmed är skillnadsutbildningen klar på EFIS och jag är utcheckad på Cessnan. Det blev en tur upp till Norrtälje med några studsar.

Några bra-att-komma-i-håg saker

Belysning
* Tänd stroben vid uppställning (eller korsande av bana), och släck efter att ha lämnat banan. (Undviker onödigt bländande)
* Tänd landing light när du får “cleared to land” eller ”cleared for takeoff”.
* Vid taxning, släck taxilight vid stillastående (t.ex. vid motoruppkörning). (Lättare för omgivningen att avgöra om du avser köra)

Magring
* Vid taxning: Sätt 1200 varv. Magra tills varvtalet sjunker. Vrid in 4 varv på magringen
* Under flygning: Magra ut ca 3 cm. Öppna lean-assist. Fortsätt magra till peak egt. Vrid in 6 varv. Notera delta-egt (bör vara ca -30, då är det bra)

Start
* 10 grader klaff!
* Rotera vid ca 55kt. Aktsam med att ge höjdroder! Nosen vill lätta mycket tidigt!
* Stig med 10 grader och 64kt. På 300ft, sänk nosen samla fart, fortsätt stiga med 90kt. Klaff in.

Landning
* Håll 70kt (inte långsammare) för att ha fart till utflytningen!
* INGEN vingglidning med full klaff!!! Risk för stabilisator-stall.